Domanevka


Ca femton mil nordöst om Odessa ligger det en liten stad som heter Domanevka. Lägret upprättades på order av Golta distriktets guvernör Modest Isopescu och låg under rumänsk jurisdiktion. Mellan november 1941 och januari 1942 deporterades ca 20 000 ukrainska och bessarabiska judar till Domanevka. I december 1941 beordrade Isopescu att lägrets judar skall mördas. I februari 1942 påbörjade rumänska styrkor och polis, ukrainska frivilliga och etniska tyskar att systematiskt skjuta lägrets judar i grupper om 500 personer åt gången. Morden genomfördes en liten bit utanför staden. Ca 2000 judar skonades men majoriteten av dessa dör till följd av sjukdomar, hunger och kyla. Judarna inkvarterades i förfallna häststall, svinstior och andra förfallna byggnader och endast de som tvingades arbeta fick mat. På våren 1942 tvingades judiska fångar att kremera liken av dem som mördats tidigare under året. I slutet på 1942 skickades de kvarvarande ca 1000 judarna till lägret Akhmetchetka där de slutligen mördades. När Domanevka befriades av den sovjetiska Röda armén i mars 1944 fanns det ca 500 mestadels rumänska judar kvar.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2009).

Läge: 47°37'25.89"N 30°58'26.90"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Monumentet ligger intill en kyrkogård och är svårt att hitta om man inte vet vart man ska leta. Det finns ingen skylt, väg eller något annat som möjligtvis skulle kunna vara ett tecken på att det finns något undangömt i närheten. Räkna inte heller med att någon pratar något annat språk än ryska eller ukrainska. Det tog ca två timmar för mina rysktalande guider (tre stycken) att hitta någon som kände till monumentet och som först mot betalning var villig att visa oss platsen. Sådana här undangömda och mer eller mindre bortglömda monument finns det gott om i Östeuropa och är inget unikt för Domanevka.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).