Hegewald


I slutet på juli 1942 flyttade SS chefen Heinrich Himmler till sitt nya ukrainska fälthögkvarter, Hegewald, ca två kilometer söder om Zhytomyr. Högkvarteret förlades intill ett f.d. sovjetiskt militärflygfält och bestod av ett flertal baracker, mässhall, kommunikationscentral, konferenssal, kontorsbaracker mm. Ca 100 SS officerare och ca 1000 SS poliser fanns förlagda i och omkring Hegewald. När den sovjetiska Röda armén avancerade västerut under sommaren 1943 evakuerades Hegewald. Himmlers högkvarter förstördes av SS styrkor i november och december 1943. Det var även i området kring Hegewald som Himmler i mars 1943 förlade en koloni på drygt 10 000 s.k. folktyskar (icke tyska medborgare med tyskt ursprung) från Polen och Ukraina. Det var sådana mer eller mindre självförsörjande kolonier som Himmler planerade att anlägga i Östeuropa efter att tyskarna vunnit kriget. De ursprungliga invånarna tvångsdeporterades (i Hegewalds fall 15 000 ukrainare) eller förslavades för att tjäna de nya invånarna. Även folktyskarna var tvångsdeporterade, de hade i flera fall mot sin vilja kategoriserats som tyskar i enlighet med den nazistiska rasläran. Detta trots att de i flera generationer bott utanför Tyskland men som nu tvingades flytta till nya bosättningsområden. Dessa stora folkomflyttningar var ett utav Himmlers favoritprojekt.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2019).

Läge: 50°12'38.74"N 28°40'02.32"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hegewalds utformning verkar alltjämt vara ett mysterium. De fotografier som finns från Hegewald är tagna inne i Himmlers arbetsrum på Himmler själv och hans medarbetare och inte utomhus vilket gör det svårt att skaffa sig en uppfattning om hur Hegewald egentligen såg ut. Hur många baracker och bunkrar fanns det? vart fanns de? Det finns i alla fall en bevarad bunker som att döma av dess tjocklek och storlek varit en skyddsbunker och då troligtvis Himmlers och hans närmaste medarbetares. Bunkern ligger numera som en integrerad del utav förfallna träskjul/hus varav flera av skjulen har byggts ihop med bunkern. Troligtvis används bunkern som förråd av lokalbefolkningen.

Litteraturtips: Longerich, Peter: Himmler: en biografi (2009).