Kamjanets – Podolskyj


I sydvästra Ukraina ligger staden Kamjanets-Podolskyj och där bodde vid andra världskrigets utbrott ca 14 000 judar. Den 11 juli 1941 ockuperades staden av tyska och ungerska trupper och redan efter några dagar mördades de första judarna. Tyskarna införde ett lokalt styre bestående av ultranationella ukrainare som omgående införde antijudiska föreskrifter och handlingar. Det inrättades också i början på augusti ett mindre getto i stadens gamla del. Under juli och augusti 1941 deporterade ungerska myndigheter ca 10 000 judar till Kamjanets-Podolskyi från ett gränsområde i västra Ukraina som heter Transkarpatien. Först sattes dessa judar i ett gammalt fort för att senare flyttas till samma getto som de lokala judarna.

Det stora antalet judar gjorde att de tyska militärmyndigheterna inte kunde försörja dem. Därför föreslog den högste polisledaren inom området, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, att judarna skulle mördas. Den 26 augusti 1941 ombads de ungerska judarna att lämna gettot under förevändning att de skulle transporteras vidare. Istället fördes de till ett gammalt ammunitionsförråd norr om staden där de tvingades lämna ifrån sig sina ägodelar, klä av sig och springa fram till stora gropar där de sköts av tyska polisstyrkor.

Under de två nästkommande dagarna mördades även de lokala judarna på samma plats. Sammanlagt mördades ca 23 000 judar under tre dagar. Detta gör aktionen i Kamjanets-Podolskyj till den första aktionen som omfattade ett femsiffrigt antal offer. Ca 5000 judar skonades av tyskarna eftersom de behövdes för slavarbete och sattes i ett nytt getto strax väster om det gamla gettot. På sommaren 1942 mördades ca 800 judiska barn och äldre vid den judiska kyrkogården. I oktober/november 1942 mördades de kvarvarande judarna i gettot. Sammanlagt mördades ca 30 000 judar i Kamjanets-Podolskyj.

Nuvarande status: Monument (2019).

Läge: 48°42'01.75"N 26°34'10.10"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Kamjanets-Podolskyj är enligt mig en historisk tungviktare eftersom det var där som de nazistiska mordförbanden genomförde den första femsiffriga mordaktionen. Det innebar inte att platsen blev någon prototyp för hur Förintelsen av Europas judar skulle ske. Men dess omfattning gav den i mitt tycke en central plats i Förintelsen. Ändå är den mindre hågkommen än bl.a. aktionerna i Babi Yar och Riga.

Jag hade haft Kamjanets-Podolskyj på radarn i ca tio års tid men dess geografiska läge och transportfrågan lade hela tiden hinder i vägen. Inte gjorde det saken enklare när GPS nätet i Ukraina inte hade full täckning och att ge sig ut på den ukrainska landsbygden utan GPS var inget som lockade. Men alldeles nyligen (skrivet 2019) så kom Ukraina att omfattas av full täckning på GPS nätet och helt nya möjligheter uppenbarade sig. Helt plötsligt fanns Kamjanets-Podolskyj inom räckhåll.

En annan problematik som jag stött på under åren var monumentens placering. Jag visste hur de såg ut utifrån fotografier men jag gick bet på vart de låg. Först för ca ett halvår sedan lyckades jag med hjälp av Google Earth lokalisera monumenten och andra betydelsefulla platser. Som stad överraskade Kamjanets-Podolskyj och är betydligt modernare än vad jag hade föreställt mig. Likaså monumenten som trots att flera utav dem är upprättade under Sovjettiden är välskötta, lätta att hitta och ligger inom vad som nu är integrerade lugnare delar av staden.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).