Khmelnytskyi


Ca 30 mil sydväst om Kiev ligger staden Khmelnytskyi som fram till 1954 hette Proskurov. När tyskarna invaderade Sovjetunionen i juni1941 bodde ca 14 500 judar i staden vilket motsvarade ca 40 % av stadens invånare. När tyskarna ockuperade staden den 8 juli 1941 hade ca 2500 judar flytt österut. Tyskarna tvingade de kvarvarande judarna att lämna ifrån sig sina ägodelar, bära identifikationsmärken och utföra slavarbete. Spontana pogromer ägde också rum och inte sällan med dödlig utgång. Spontana avrättningar på godtyckliga grunder blev också vardag för judarna. De judar som kunde och hade möjlighet gömde sig men risken att upptäckas och avslöjas av kristna ukrainare var stor. I början på september inrättades ett getto i stadens nordöstra delar dit samtliga judar tvingades flytta. Gettot omgavs av taggtråd och det var förbjudet utan speciella tillstånd att lämna och beträda gettot. Trångboddhet, brist på förnödenheter och sanitära faciliteter bidrog snabbt till att levnadsförhållandena i gettot blev svåra, i synnerhet för äldre och barn.

I början på november 1941 beslöt de tyska myndigheterna att gettot skulle avvecklas och judarna som bodde i gettot skulle mördas. Endast de judar som tyskarna ansåg behövdes för slavarbete skulle skonas. Den 4 november omringades gettot av tyska polisstyrkor och ukrainska och litauiska kollaboratörer och tvingade ut judarna från sina hem. Judarna fördes till en plats strax utanför gettot där de tvingades lämna ifrån sig sina ägodelar, klä av sig och springa fram till färdiggrävda gravar. Framme vid graven ställde de sig vid kanten till massgraven och sköts av mobila mordförband (Einsatzkommando 6) som tillhörde Einsatzgruppe C. Vid denna mordaktion mördades ca 5300 judar. De kvarvarande judarna förflyttades till ett nytt getto där deras huvudsakliga uppgift var att utföra slavarbete. I maj 1942 inrättade tyskarna ytterligare ett getto ca fem kilometer öster om staden där judarna tvingades arbeta med att bl.a. bygga vägar. Även judar från regionen fördes till gettona i Proskurov. Dessa två getton avvecklades den 30 november 1942 när ca 8200 judar mördades av tyska mordförband assisterade av ukrainska kollaboratörer. Proskurov förklarades därefter som Judenfrei.

Nuvarande status: Monument (2019).

Läge: 49°26'13.58"N 27°01'31.68"E (memorial).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Memorialet är upprättat på senare år och ligger avskilt intill vägen i ett vad som verkar vara ett välbärgat villaområde. Det består av symboliska gravar och en informationstavla med bl.a. engelsk text. Dess avskildhet och utformning gör att det känns värdigt de händelser det syftar till att minnas. Ett annat monument ligger mitt inne i staden inklämt på en grönyta mellan både bostadshus och ett sjukhus.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).