Livadia Palace


Livadia Palace byggdes i olika omgångar mellan 1860 och 1911. Palatset användes av den siste ryske tsaren Nikolai den II och hans familj under semester på Krim. Palatset var också mötesplats för den s.k. Jalta konferensen i februari 1945 mellan USA:s president, Franklin D. Roosevelt, Storbritanniens premiärminister, Winston Churchill och Sovjetunionens generalsekreterare (diktator) Josef Stalin. Jalta konferensen var den andra i ordningen av tre stora möten mellan dessa tre stater. Det första ägde rum i Teheran 1943 och det tredje och sista i Potsdam utanför Berlin i juli/augusti 1945. Anledningen att konferensen hölls på Krim berodde på att Stalin vägrade resa längre bort än Krim.

Samtliga ledare hade varsin agenda med sig till mötet. Roosevelt försökte förmå Stalin att förklara Japan krig och medverka vid en eventuell invasion av det japanska fastlandet. Churchill var starkt antikommunistisk och han såg ett hot mot det alltmer försvagade brittiska imperiets intressen i framförallt sydöstra Europa. Churchill krävde att det skulle hållas fria val efter kriget i de stater som befriats av Sovjetunionen. Stalin förklarade att han ansåg sig skyldig att bygga upp en säkerhetszon i Östeuropa för att förhindra att Sovjetunionen ytterligare en gång attackerades.

Stalin förklarade att Polen var av särskilt stor betydelse för Sovjetunionens säkerhet. Han tänkte inte riskera att Polen än en gång användes som ett uppmarschområde för en invasion av Sovjetunionen så som det används av både Napoleon och Tyskland. Polen var därför inte ens diskuterbar. Stalin krävde vissa områden i östra Polen som en säkerhetszon. I kompensation skulle Polens västra gräns flyttas vilket innebar att miljontals tyskar var tvungna att flyttas med. Som en motprestation mot dessa gränsförflyttningar lovade Stalin att det skulle hållas fria val i Polen. Men de val som senare hölls var starkt riggade och säkrade Stalins kontroll över Polen. För att Sovjetunionen skulle förklara Japan krig krävde Sovjetunionen att USA skulle erkänna Mongoliet som en självständig stat. Detta gjorde USA utan att konsultera med Kina.

I augusti 1945 förklarade Sovjetunionen officiellt krig mot Japan och intog några japanska ögrupper i norra Japan. Västvärldens historiska dom över utgången av Jalta konferensen har varit att Roosevelt och Churchill var alltför tillmötesgående mot Stalins krav angående Östeuropa. Det anses att de inte fick något i gengäld. Både Churchill och Roosevelt hade förhoppningar om att blidka Stalin genom Förenta nationerna när väl Tyskland och Japan var besegrade. Alla tre hade kommit överens om att Nationernas förbund skulle ersättas med en effektivare världsorganisation, stark nog att ingripa vid mellanstatliga konflikter. Organisationen fick namnet Förenta nationerna.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2007).

Läge: 44°28'04.32" N 34°08'36.58" E

Att ta sig dit: Buss.

Kommentar:

Museet öppnade i början på sjuttiotalet då det skedde en avspänning mellan USA och Sovjetunionen. Från Sovjetunionens sida ville man visa att länderna en gång varit allierade, eller i alla fall vänligt sinnade gentemot varandra.

Litteraturtips: Harbutt, Fraser J: Yalta 1945 (2010).