Nerubayske


Strax nordväst om Odessa ligger det en liten by som heter Nerubayske. Där finns det katakomber med en total längd på ca 250 kilometer. Delar av katakomberna var gömställe för partisangrupper under andra världskriget. Den rumänska ockupationsmakten kände väl till katakomberna vid Nerubayske och att de användes av partisaner. Problemet var bara att man inte visste exakt vart partisanerna fanns bland alla gångar. Partisanerna använde dock inte alla gångar utan ett fåtal som de hade god kännedom om. Rumänerna däremot hade inte alls samma kännedom om katakomberna vilket gjorde det svårt för dem att utföra några lyckade attacker. Vissa attacker utfördes, dock utan framgång. Rumänerna vågade inte avancera allt för långt in i katakomberna eftersom de då riskerade att gå vilse och tillfångatas av partisanerna. Ett fåtal försök gjordes att inta katakomberna men dessa misslyckades. Rumänerna försökte bl.a. att föra in gas genom ingångarna, men partisanerna lyckades leda bort gasen från de bebodda gångarna till obebodda gångar.

Livet i katakomberna var ett liv i mörker och en ständig kamp för överlevnad. Men det upprättades sovplatser, umgängesrum, tvättrum, verkstad och en sjukstuga där det gick att utföra enklare operationer. Men för att införskaffa förnödenheter var partisanerna tvungna att lämna katakomberna och bege sig till närliggande byar eller in till Odessa. I oktober 1942 begav sig partisanledaren tillsammans med ett par andra partisaner in till Odessa i civila kläder. De förråddes, tillfångatogs och avrättades senare. Någon naturlig efterträdare fanns inte att tillgå och partisanerna lämnade därför katakomberna. En del splittrades och sökte sig till andra partisanförband. Under några år efter kriget kom katakomberna att användas av kriminella personer och grupper eftersom det var svårt för myndigheterna att hitta dem där.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2009).

Läge: 46°32'15.6"N 30°37'34.0"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det är lätt att gå vilse bland gångarna och därför kan katakomberna bara besökas i sällskap med en guide. En seglivad hörsägen säger att en ung kvinna gick vilse och dog och hittades långt senare. En del av det som finns att se i katakomberna är original medan annat är rekonstruktioner för att besökaren skall få en bild av hur det var. För att göra det bekvämare för besökarna har museet höjt takhöjden i den del av katakomberna som ingår i museet.

Litteraturtips: Slepyan, Kenneth: Stalin’s Guerrillas: Soviet Partisans in World War II (2006).