Novi Petrivtsi


På morgonen den 3 november 1943 inledde den 1:a Ukrainska fronten ett bombardemang av Kiev under ledning av den sovjetiske generalen Nikolai Vatutin. Detta var inledningen på det andra slaget om Kiev och syftade till att befria Kiev efter drygt två år av tysk ockupation samt slå ut tyska försörjningslinjer. Den tyska 4:e armén överraskades av bombardemanget och efter två dagar ryckte sovjetiska trupper in i Kiev och efter ytterligare två dagar så var Kiev i sovjetiska händer. Kiev var då mycket förstört, dels av det sovjetiska bombardemanget, dels av striderna och dels av att tyskarna successivt förstörde staden under sin reträtt.

Men tyskarna hade inga planer på att låta Kiev förbli i sovjetiska händer utan planerade att återerövra den. Befälhavaren för den 4.e armén, fältmarskalk Erich von Mainstein, övertalade Hitler att frigöra den 48:e pansarkåren för att kunna genomföra ett motanfall och återerövra Kiev. Manstein hade hoppats på ytterligare förstärkningar men Hitler avslog hans begäran om detta. Hårda strider utkämpades runt omkring Kiev under november månad men utan att tyskarna lyckade få till något genombrott.

Den 5 december utförde tyskarna ett överraskningsanfall där de anföll både norrifrån och rakt österut. De sovjetiska styrkorna riskerade att omringas, men sovjetiska förstärkningar omintetgjorde ett tyskt genombrott. Striderna rasade fram till den 22 december då tyskarna drog sig tillbaka. Även om målet med att slå ut tyska försörjningslinjer inte lyckades så var befrielsen av Sovjetunionens tredje största stad en viktig moralisk seger.

Nuvarande status: Museum (2019).

Läge: 50°37'28.83"N 30°25'11.30"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Klassiskt spektakulärt och tidstypiskt sovjetiskt museum med en diorama målning som skildrar slaget med en lika tidstypisk patriotism. Utanför museum har man återskapat skyttegravar och ledningscentraler varifrån slaget leddes av de sovjetiska ledarna.

Litteraturtips: Poulsen, Niels Bo: Dödskampen: Kriget på östfronten 1941 – 1945 (2018).