Odessa getto


Före andra världskriget tillhörde Odessa Sovjetunionen och det bodde ca 180 000 judar i staden. Bara New York och Warszawa hade större andel judiska invånare. Den 16 oktober 1941 ockuperades staden av tyska och rumänska styrkor, men då hade ca hälften av de judiska invånarna flytt. Kvar var egentligen bara kvinnor, barn och äldre män eftersom männen tjänstgjorde i Röda armén. Odessa blev huvudstaden i den del av Rumänien som kallades för Transnistrien. Den 22 oktober exploderade en bomb i det rumänska högkvarteret och dödade bl.a. den rumänske militärledaren i Odessa, general Ion Glogojeanu. Sammanlagt dog 67 personer i attentatet, däribland fyra tyska sjöofficerare. Ansvariga för attentatet var en grupp NKVD män som dröjt sig kvar i staden och minerat högkvarteret som dessförinnan varit NKVD:s högkvarter. Skulden för attentatet fick judarna och hämnden lät inte vänta på sig. 5000 judar greps i razzior och mördades på olika sätt runt om i Odessa. Ca 20 000 deporterades till Dalnik utanför Odessa där de mördades.

Efter dessa massakrer deporterades delar av den kvarvarande judiska befolkningen i Odessa till Bogdanovka, Akhmetchetka och Domanevka i Golta distriktet ca femton mil norr om Odessa. För de kvarvarande ca 35 000 judarna upprättades i december 1941 två getton i utkanterna av Odessa, ett i Slobodkadistriktet och ett i Dalnik. Gettona var oerhört primitiva och judarna lämnades över en vecka utan någon som helst inkvartering. Tusentals dog till följd av kyla och hunger. I juni 1942 deporterades de flesta av judarna i gettona till Berezovka och därifrån vidare till andra getton. Gettot i Odessa skiljde sig från andra getton i det ockuperade Östeuropa genom att det inte upprättades några fabriker som invånarna tvingades arbeta i. Gettot omgavs heller inte av stängsel och inget judiskt råd upprättades. För rumänerna var gettona en förvaringsplats och inte en plats vars invånare utnyttjades som arbetskraft. Odessa befriades av den sovjetiska Röda armén i april 1944, då fanns det knappt några judar kvar i Odessa.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument/minnestavlor (2009).

Läge: 46°28'18.98"N 30°43'25.57"E (memorial park).

Att ta sig dit: Buss eller spårvagn.

Kommentar:

Vid en nuvarande kadettskola hade rumänerna upprättat ett fängelse där judar mördades. Där finns det en liten blygsam minnestavla på väggen vid entrén för att hedra de som mördades. Vid entrén till en fabrik finns det ytterligare en liknande minnestavla tillägnat de som deporterades därifrån under gettots existens. Fabriken fungerade då som en uppsamlingsplats för judar som skulle deporteras vidare. Vissa byggnader finns kvar, såsom en skola för judiska barn i gettot och ett sjukhus för gettots invånare. Det finns ytterligare monument utanför gettot vid uppsamlingsplatsen varifrån judarna deporterades till Berezovka.

Litteraturtips:  Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).