Rivne


Mellan 1941 och 1944 var Rivne det s.k. Rikskommissariatet Ukrainas huvudstad. Ledare för kommissariatet var Erich Koch som var en av Hitlers gamla förtrogna med en lång och gedigen historia som politisk administrativ ledare både före och under kriget. Som högste politiska ledare inom Rikskommissariatet var Koch endast underställd Hitler och hade därmed en stor maktbas att förfoga över som inte ens armén och SS kunde komma åt. Som Rikskommissarie för Ukraina hade Koch ansvaret att nazifiera området så att det administrerades i linje med Hitlers önskningar. Han bar därmed också det yttersta ansvaret för de brott och gärningar som tyskarna gjorde sig skyldiga till i Rikskommissariatet. I Rivne lät Koch inrätta sin arbetsplats i Rivnes regionala (historiska) museum. I anslutning till museet lät han även bygga en skyddsbunker i händelse av flyganfall.

Rikskommissariatet i Ukraina var det ena av två Rikskommissariat som upprättades, det andra hette Rikskommissariatet Ostland. Det planerades ytterligare två Rikskommissariat, Moskva och Kaukasus, men dessa kom aldrig att förverkligas. Rikskommissariaten lades under en civil administration och var den på plats högsta civila ledningen. Rikskommissariatens ursprung går tillbaka till sommaren 1941 när Hitler ville lägga de nyligen ockuperade områdena i öst under en civil administration. Rikskommissariatet Ukraina bestod inte bara av delar av Ukraina utan omfattade även områden i det nuvarande Vitryssland och Polen. I takt med tyska militära framgångar växte området och omfattade när det var som störst drygt 130 000 kvadratkilometer och ca 17 miljoner invånare. De ockuperade områden som inte stod under civil kontroll stod under militär kontroll.

Nuvarande status: Bevarad med informationstavla (2019).

Läge: 50°36'54.05"N 26°14'47.73"E

Att ta sig dit: Promenad från centrala Rivne.

Kommentar:

Museet existerar och precis utanför museet finns även bunkern kvar och som lite överraskande är en del utav Rivnes kulturhistoriska arv. Det finns en enkel liten informationstavla på bunkern och det ska mig veterligen även vara möjligt att gå in i bunkern.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).