Sosenki


Före andra världskriget var Rovno/Rivne den största staden i vad som då var den polska provinsen Volhynia. När tyskarna ockuperade Rivne i slutet på juni 1941 bodde ca 25 000 judar i staden. Sporadiska mord och pogromer följde på ockupationen och ett judiskt getto upprättades. Endast de judar med arbetspass tilläts röra sig mellan gettot och den övriga staden, för övriga för det förbjudet. För att frigöra utrymme i gettot och för att göra sig av med judar som inte var arbetsförmögna eller överflödiga bestämde tyskarna att majoriteten av judarna i gettot skulle mördas. Den 6 november 1941 beordrade tyskarna samtliga judar i Rivne som inte hade s.k. arbetspass (bevis för att de arbetade) att infinna sig vid ett torg i centrala Rivne.

Förevändningen var att de skulle föras bort för att sättas i arbete på annat håll. Från torget fördes judarna till ett skogsområde öster om Rivne som heter Sosenki. Väl framme så tvingades judarna att lämna ifrån sig sitt bagage, sina ägodelar och tvingades också att klä av sig. Sedan sköts de av mordkommandon från SS och ukrainska kollaboratörer och begravdes i massgravar. Under de två dagar som aktionen ägde rum mördades ca 17 500 judar från Rivne vid Sosenki. Ca 5000 judar som hade arbetspass fördes ihop i ett getto som existerade fram till juli 1942 då de kvarvarande judarna sköts utanför Kostopils ca fyra mil norr om Rivne.

Nuvarande status: Monument (2019).

Läge: 50°36'57.11"N 26°18'49.88"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Sosenki ligger precis i utkanten av Rivne längs huvudvägen mellan Rivne – Zhytomyr. Platsen är stämningsfull och har karaktären av ett memorial och består av ett flertal monument som binds samman av mindre vägar. Även om en viss skötsel och underhåll sker så är det uppenbart att vissa monument behöver upprustas. Men samtidigt finns det något stämningsfullt och vackert över platser som Sosenki som balanserar mellan bevarande och förfall utan att det för den sakens skull går över gränsen för vad som anses ovärdigt.

Litteraturtips: Burds, Jeffrey: Holocaust in Rovno (2013).