Steinbruch


Ca tre mil norr om Vinnitsa och i utkanten av den lilla byn Hulivtsi upprättade Riksmarskalk Hermann Göring ett fälthögkvarter. Det förlades i en skog intill ett stenbrott och fick därmed namnet Steinbruch (tyska stenbrott). Det bestod av en huvudbunker och ett tiotal mindre baracker. Göring lät också bygga ett stickspår från en närliggande järnvägslinje direkt in till Steinbruch. Anledningen till att Göring lät bygga Steinbruch var att han ville vara i närheten av Hitler när denne befann sig i sitt högkvarter Wehrwolf som låg endast ca två mil sydväst om Steinbruch. Steinbruch var inte i bruk mer än i ca tre månader (augusti – oktober 1942) innan Göring övergav det. Den 6 september 1942 träffades Göring och SS chefen Heinrich Himmler för överläggningar på Görings tåg Asien som stod parkerat vid Steinbruch.

Nuvarande status: Raserat (2019).

Läge: 49°29'58.98"N 28°35'56.25"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Den söndersprängda bunkern ligger ca 200 meter in i skogen och kan trots sin storlek vara problematisk att hitta. Men det bidrar bara till den känslan av historisk tillfredsställelse som infinner sig när man väl hittar det man rest långväga för. Förutom bunkern finns det även två stora block som sprängdes loss från bunkern och landade ca 75 – 100 meter från bunkern. Trots att ruinerna skapar stora sår i landskapet är det fascinerande att se hur ruinerna sakta men säkert blir ett med naturen.

Litteraturtips: Knopp, Guido: Göring – mellan makt och vansinne (2013).