Vinnitsa


När andra världskriget bröt ut bodde det ca 25 000 judar i Vinnitsa. Strax efter att Tyskland anfallit Sovjetunionen i juni 1941 flydde ca 17 500 österut undan de tyska trupperna. När tyskarna ockuperade Vinnitsa den 19 juli fanns det ca 7500 judar kvar i staden. I kölvattnet efter den tyska armén anlände mordförband från Einsatzgruppe D som redan efter några dagar mördade ett hundratal judar vid den judiska kyrkogården. I slutet av september inrättades ett getto i en militärförläggning för ca 5000 judar som enligt tyskarna ansågs vara arbetsförmögna. Övriga ca 2000 judar (gamla, sjuka, barn) mördades i utkanten av Vinnitsa. Ett stort antal judar från gettot tvingades bl.a. under våren och sommaren 1942 att arbeta med bygget av Hitlers högkvarter Wehrwolf ca en mil norr om Vinnitsa. Efter detta mördades ett stort antal judar. Sammanlagt mördades ca 28 000 judar i Vinnitsa av nazistiska mordförband.

Nuvarande status: Monument (2019).

Läge: 49°14'27.85"N 28°25'52.24"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns tre monument. Två utav dem ligger inom ett industriområde som trots sin grind kan besökas dygnet runt. Det tredje monumentet ligger i en närliggande dunge inom ett område med hus. Det kanske mest kända fotografiet från en avrättning av judar från Östeuropa sägs vara taget i Vinnitsa och hittades på en medlem ur Einsatzgruppe D. Fotografiet består av en judisk man som med uppgiven blick står på knä framför en massgrav full av lik. Bakom honom står en soldat som riktar en pistol ca tre decimeter från hans huvud. Runt omkring finns det ett flertal åskådare från olika grenar av den tyska krigsmakten. På baksidan av fotografiet står det, Der letzte Jude von Vinnytsia (den sista juden i Vinnitsa). Huruvida fotografiet verkligen är taget i Vinnitsa och om det verkligen är den sista juden i Vinnitsa har inte kunnat verifieras.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).