Zhytomyr fängelse


I centrala Zhytomyr ligger det ett förfallet kloster från artonhundratalet som mellan 1941 och 1943 användes av den tyska säkerhetspolisen (Gestapo) som fängelse. Hur många som satt i fängelset och hur många som dog är inte möjligt att fastställa.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2019).

Läge: 50°15'07.35"N 28°39'20.82"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fängelset ligger inklämt i ett bostadsområde och är övergivet, förfallet och det verkar inte finnas möjlighet att i alla fall på ett hederligt sätt gå in i byggnaden.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).