Zhytomyr – Stalag 358


Strax efter att Zhytomyr ockuperats av tyskarna i juli 1941 upprättades ett krigsfångeläger för sovjetiska krigsfångar. Lägret kallades för Stalag 358 och existerade fram till 1943. Brist på mat, husrum och mediciner gjorde att svält och sjukdomar härjade i lägret vilket starkt bidrog till att ca 110 000 fångar dog under lägrets existens.

Nuvarande status: Raserat med monument (2019).

Läge: 50°17'07.47"N 28°35'57.63"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ett välskött monument med en grav bakom monumentet. Enkelt att hitta eftersom det ligger intill huvudvägen mot Rivne.

Litteraturtips: Moore, Bob, Fedorowich, Kent: Prisoners of War and Their Captors in World War II (1996).