Zhytomyr


Vid andra världskrigets utbrott bodde ca 30 000 judar i Zhytomyr vilket motsvarade ca en tredjedel av stadens befolkning. När tyskarna i början på juli 1941 ockuperade Zhytomyr hade en majoritet av dessa flytt. I kölvattnet på den tyska armén anlände mobila mordförband tillhörande SS som omgående började med sporadiska avrättningar av judar. Ett mindre getto för stadens judar inrättades i staden. Men redan i september 1941 avvecklades gettot och invånarna fördes iväg till olika platser i stadens utkanter där de mördades av SS mordförband. Drygt 5000 judar mördades mellan juli och september 1941. En anledning till att judarna i Zhytomyr mördades så snabbt var att SS chefen Heinrich Himmler planerade en tysk koloni. Här var det tänkt att etniska tyskar skulle bosätta sig och bedriva jordbruk. Kolonin fick namnet Hegewald som också var namnet på Himmlers fälthögkvarter som upprättades strax söder om Zhytomyr.

Nuvarande status: Monument (2019).

Läge: 50°17'24.19 N 28°36'16.54 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Enkla men stilfulla monument som ligger inom strövområden men som kan vara svåra att hitta om man inte vet vart man ska leta.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).