Chicago - U 505


Den tyska ubåten U-505 börjande byggas i juni 1940, sjösattes i maj 1941 och efter en period av träning togs den i tjänst i februari 1942. U-505 kom under hela sin period att tillhöra den 2:a ubåtsflottiljen med bas i Lorient vid den franska Atlantkusten. Mellan februari 1942 och juni 1944 kom U-505 att skickas ut på elva patrulleringar på Atlanten och U-505 huvudsakliga uppgift var att attackera konvojer med förnödenheter och krigsmaterial på sin väg till Storbritannien. Syftet med detta var att svälta ut Storbritannien och tvinga det till förhandlingar eller rent utav kapitulation. Vid dessa elva patrulleringar kom U-505 att sänka 11 skepp med ett tonnage på ca 45 000 ton. Under den fjärde patrulleringen kom U-505 att skadas svårt av fientligt flyg att hon med reducerad kapacitet togs sig tillbaka till Lorient.

Den 4 juni 1944 under den tolfte patrulleringen upptäcktes U-505 av amerikanarna  utanför Cap Verde öarna vid Afrikas västkust. Den hade då jagats i flera dagar och attackerats av sjunkbomber och tvingades slutligen upp till ytan. Samtliga ur den tyska besättningen lämnade ubåten och tillfångatogs av amerikanarna. När ubåten bordades var den övergiven så när som på en död besättningsman. Genom sitt snabba agerande lyckades amerikanarna förhindra att ubåten sänktes och kunde därför fångas i stort sett intakt. U-505 bogserades sedan över hela Atlanten till Bermudas där den undersöktes av den amerikanska flottan. Dess öde hemlighölls så pass länge att släktingar till besättningen på U-505 meddelades att de förmodligen förolyckats. Först 1947 återvände de hem till Tyskland och U-505 hamnade till slut på tekniska museet (museum of science and industry) i Chicago där den kan besökas.

Nuvarande status: Bevarad med museum (1997).

Adress: 5700 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60637.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen 55:e, 56:e och 57 street.

Kommentar:

När jag besökte museet i augusti 1997 stod U-505 utomhus. Där hade den stått sedan mitten på femtiotalet och det syntes att väder och vind under drygt 40 år började ta ut sin rätt. Inomhus fanns det en mindre utställning med både föremål och information från och om U-505. För att U-505 inte skulle förfalla och försvinna som historiskt objekt samlades pengar in och 2004 flyttade U-505 inomhus. I samband med detta återbördades vissa delar av U-505 som fram till dess varit på annat håll. I anslutning till U-505 finns även ett museum tillägnat ubåten och dess besättning. U-505 är en av fyra tyska ubåtar från andra världskriget som kan besökas.

Litteraturtips: Tamelander; Michael & Hård af Segerstad, Jonas: Havets vargar (2009).