Brest getto


Vid tiden för tyskarnas invasion av Sovjetunionen i juni 1941 bodde det ca 25 000 judar i Brest. Brest intogs på första dagen av operation Barbarossa (undantag Brest fort) och stadens judar ålades antisemitiska lagar. I slutet av juni eller i början på juli 1941 mördades ca 5000 judar i förorten Kotelna av Sonderkommando 7b från Einsatzgruppe B och polisbataljon 307. I mitten på december 1941 upprättades två getton som avskärmades från den övriga staden och endast med speciella passerkort gick det att röra sig mellan gettona. I mitten av oktober 1942 avvecklades gettona och ca 20 000 judar transporterades med tåg till Bronnaya Gora, ca tio mil öster om Brest, där de mördades. I de efterkommande upprensningsaktionerna av gettona hittades ytterligare ca 4000 judar som gömt sig och sköts.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2010).

Läge: Central Brest.

Att ta sig dit: Promenad.

Kommentar:

När man reser ut i världen har man alltid en uppfattning om hur saker och ting förhåller sig, fördomar med andra ord, och detta är något vi har försetts med hemifrån. Som svensk har vi fostrats att tolka de historiska händelserna ur ett västerländskt perspektiv. Det var dessa tolkningar jag hade med mig när jag besökte länder i det f.d. Sovjetunionen de första gångerna. Jag var inledningsvis av den uppfattningen att Östeuropa inte hade tolkat historien på rätt sätt, alltså den västerländska tolkningen. Men allt eftersom jag kom i kontakt med både museer, guider och lokalbefolkning började jag förstå att historien (och vår egen samtid) kan tolkas ur flera olika perspektiv utan att den ene har rätt och den andre har fel. Östeuropa kan också delas in i ett väst och öst där de f.d. satellitstaterna till Sovjetunionen och Baltstaterna representerar väst och f.d. Sovjetunionen representerar öst. Sedan går det faktiskt även att dela in vissa länder i en västlig respektive östlig del, bl.a. Ukraina. Jag har också märkt att kriget fortfarande ligger väldigt nära inpå människor i f.d. Sovjetunionen och inte sällan blir guiderna emotionella.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).