Bronnaya Gora


Ca tio mil öster om Brest och längs järnvägen mellan Brest och Minsk ligger Bronnaya Gora. Ca 400 meter från stationen upprättade nazisterna en avrättningsplats. Valet av Bronnaya Gora berodde på att det låg nära en järnvägslinje vilket gjorde det lätt att transportera judarna till avrättningsplatsen samt att marken bestod av sand och därmed lätt att gräva i. Ca 50 000 judar mördades i Bronnaya Gora från främst gettona i Brest och Pinsk. Bronnaya Gora användes vid fler än ett tillfälle för att mörda judar. Under sommaren 1943 öppnades massgravarna och nazisterna tvingade judiska fångar att kremera liken efter sina trosfränder.

Nuvarande status: Monument (2010).

Läge: 52°36'05.32"N 25°04'46.30"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget upprättades ett monument på platsen men inget nämndes om att det var judar som mördades utan offren benämndes som sovjetiska medborgare. Detta var inget unikt eftersom Sovjetunionen inte hade några som helst planer på att dela med sig av martyrskapet till andra grupper. Därför benämndes samtliga offer som sovjetiska medborgare och inte utifrån någon specifik grupptillhörighet.

Någon gång efter kriget upprättades en industri i närheten av massgravarna och det drogs ett järnvägsspår från den närliggande stationen till industrin rakt igenom massgravarna. Senare drogs även kraftledningar rakt över massgravarna och som korsar stickspåret. Anledningen till att platsen skändades på det här viset av de sovjetiska myndigheterna var att det helt enkelt ansågs vara nödvändigt för byggandet av socialismen. En massgrav fick då inte stå i vägen för socialismen.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).