Khatyn


Sex mil norr om Minsk låg det en liten by som mötte samma öde som de i Västeuropa mer kända platserna Lidice i Tjeckien och Oradour i Frankrike. Khatyn förstördes och dess invånare mördades som en hämnd för att sovjetiska partisaner den 22 mars 1943 attackerat en tysk motorkonvoj och dödade fyra tyska poliser som tillhörde den 118:e polisbataljonen. När bataljonens högkvarter fick reda på attentatet beordrade dess befälhavare Grigory Vassiura att Khatyn skulle utplånas med invånare och allt. Valet av Khatyn var en kombination av slump och ogrundade misstankar om partisaner. Vassiura kallade även in förstärkning från den ökända SS bataljonen Dirlewanger under ledning av statsvetaren SS-Obersturmführer Dr Oskar Dirlewanger.

Bataljonen bestod mest av kriminella vars huvudskaliga uppgift i Vitryssland var att förinta partisaner och genomföra hämndaktioner mot civilbefolkningen som hämnd för att tyskar dödats av partisaner. När styrkor ur den 118:e polisbataljonen och Dirlewanger anlände till Khatyn samlade de ihop byns invånare och stängde in dem i en lada som sedan sattes i brand. När invånarna försökte fly ut ur ladan sköts de ner av tyskarna som stod utanför och bevittnade det hela. Byn förstördes därefter och sammanlagt mördades 149 personer varav 75 barn, den yngsta var bara sju veckor gammal. Två flickor lyckades fly till en närliggande by bara för att vid ett senare tillfälle mördas vid en liknande hämndaktion. De enda invånare som överlevde massakern var två barn och den 47 årige Josef Kaminsky.

Nuvarande status: Raserat med museum (2007).

Läge: 54° 20' 4" N, 27° 56' 37" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Khatyn var en av totalt 628 byar som förstördes i Vitryssland mellan 1941 och 1944 och av dessa var det 186 som inte återuppbyggdes. 442 byar återuppbyggdes och befolkades efter kriget och räknar man samman alla byar som förstördes eller delvis förstördes av nazisterna som hämndaktioner uppgår antalet till 5295 samhällen. Historiker i Vitryssland räknar med att drygt var tredje vitryss förlorade livet under kriget. Massakern i Khatyn var kanske inte den största eller värsta hämndaktionen men byn har blivit en symbol och en värdig minnesplats för allt det lidande som drabbade Vitryssland. Men redan under Sovjetunionens existens lyftes Khatyn fram och det fanns elaka västerländska tungor som påstod att Sovjetunionen medvetet valt Khatyn för att förväxla det med Katyn. Detta Katyn ligger utanför Smolensk (nuvarande Ryssland) och där hade den sovjetiska säkerhetstjänsten (NKVD) under 1940 mördat tusentals polska officerare. Trots likheten i namnen uttalas Khatyn Hatyn med en stark betoning på H:et och K:et uttalas inte ens medan Katyn uttalas som det stavas.

Litteraturtips: Munoz, Antonio J. & Romanko, Oleg V.: Hitler’s White Russians: Collaboration, Extermination and Anti-Partisan Warfare in Byelorussia, 1941-1944 (2003).