Maly Trostenets


Ca tolv kilometer öster om Minsk låg det en liten by som hette Maly Trostenets och där upprättades ett läger för sovjetiska krigsfångar strax efter tyskarnas anfall på Sovjetunionen i juni 1941. Men knappt ett år senare, i maj 1942, blev lägret istället en plats där nazisterna började skjuta judar från gettot i Minsk och andra närliggande getton. Ett litet antal gasvagnar användes också för att mörda judar men majoriteten sköts. På sätt och vis blev lägret ett förintelseläger dit judar fördes för att mördas. Det upprättades också ett antal baracker för fångar som arbetade med förintelseprocessen. Intill lägret låg det en järnväg vilket underlättade transporterna av judar från olika delar av Vitryssland till Trostenets. Det fanns två avrättningsplatser i Trostenets, den största låg i skogen Blagovshchina och den mindre låg i ett annat skogsområde som heter Shashkovka. På hösten 1943 började nazisterna att öppna massgravarna och kremera kropparna (Aktion 1005) i ett försök att dölja brotten. I Trostenets kremerade nazisterna liken över stora kremeringsgrillar som byggts av järnvägsräls. Lägret förstördes fullständigt av nazisterna i slutet på juli 1944.

Nuvarande status: Raserat med monument (2007).

Läge: 53°51'4" N, 27°42'17" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Maly Trostenets var i själva verket ett förintelseläger på samma kriterier som bl.a. Chelmno men har aldrig fått någon officiell status som förintelseläger. De sex officiella förintelselägren (Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz och Majdanek) är alltför fast institutionaliserade i den traditionella historiebeskrivningen för att skaran skall utökas med ett sjunde eller åttonde. Maly Trostenets är numera en integrerad del av Minsk. När jag besökte platsen på hösten 2007 fanns det förvisso monument men inte så mycket mer. Men sedan 2015 har ett nytt och mer informativt memorial upprättats på platsen.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).