Minsk getto


Gettot i Minsk upprättades i juli 1941 och som mest fanns det ca 90 000 judar i gettot. Minsk getto var därmed det största gettot som upprättades av nazisterna på sovjetisk mark. I november 1941 anlände tyska och tjeckiska judar till gettot. I samband med detta så började nazistiska mordförband att mörda judar i gettot för att bereda plats för nyanlända. Det var främst judar från Hamburg som anlände till Minsk och därför kallades det för ”Hamburg getto”. Mordaktionerna ledde till att det bildades en motståndsrörelse i gettot. Men istället för att göra uppror mot tyskarna inne i gettot organiserade motståndsrörelsen möjligheter för judar att fly från gettot. När de väl har flytt från gettot anslöt flera av dem till partisanförband som fanns i skogarna runt Minsk. Mellan 1941 och 1944 flydde ca 10 000 judar från gettot. Området kring Minsk var därmed direkt livsfarligt för tyskarna att röra sig i. I juli 1942 deporterades ca 30 000 judar från gettot av tysk polis och säkerhetsstyrkor och mördades. De flesta mördades i Maly Trostenets öster om Minsk. Därefter fanns det bara ca 9000 judar kvar i gettot. I oktober 1943 avvecklades och förstördes slutligen gettot av tyskarna. De kvarvarande ca 2000 judarna samlades upp och mördades i Maly Trostenets.

Nuvarande status: Raserat med monument (2007).

Läge: 53°54'35.4"N 27°32'34.1"E

Att ta sig dit: Buss från centrala Minsk.

Kommentar:

Monumentet (Yama memorial) ligger precis i utkanten av det som en gång var det judiska gettot. Det är upprättat på platsen där ca 5000 judar mördades i mars 1942. Monumentet är en skulptur bestående av en grupp människor som under uppgivna och tragiska omständigheter vandrar ner i den grop där de några minuter senare mördas. I vilken utsträckning det finns några hus kvar i det f.d. gettot känner jag inte till.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet union (2009).