Minsk – Stalinlinjen


Stalinlinjen var en ca 120 mil lång försvarslinje mellan Östersjökusten och Svarta havskusten bestående av både artilleri och kulsprutenästen. Stalinlinjen började byggas 1928 och var tänkt som ett försvar mot Polen. Vid den tiden ansågs Polen vara det största hotet mot Sovjetunionen och de båda staterna hade varit i krig med varandra mellan 1919 och 1921. Stalinlinjen kom aldrig att färdigställas men den byggdes alltjämt fram till 1939. Det var då som Molotov-Ribbentroppakten och Tysklands anfall på Polen förändrade de politiska och geografiska förutsättningarna. Att Stalinlinjen låg några mil väster om Minsk beror på att Europas gränser såg annorlunda ut under tjugo- och trettiotalet än vad de gör idag.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2007).

Läge: 54°03'28.91"N 27°17'46.28"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Större delen av Stalinlinjen är övergiven men det finns ett museum i en bevarad del av försvarslinjen ca 30 kilometer väster om Minsk. Museet är enligt dem själva den enda del av Stalinlinjen som är ett museum. Dock finns det bunkrar lite varstans längs den f.d. försvarslinjen. Museet präglas av en krigsromantisk hyllning till Sovjetunionen och Röda armén.

Litteraturtips: Hook, Adam & Short, Neil: The Stalin and Molotov Lines: Soviet Western Defences 1928-41 (Fortress) (2008).