Minsk – Stalinlinjen


Stalin-linjen var en ca 1200 kilometer lång försvarslinje som sträckte sig från Östersjökusten ner till Svarta havet. Byggandet påbörjades 1928 och var avsett som ett försvar mot Polen. Vid den tiden ansågs Polen vara det största hotet mot Sovjetunionen och de två staterna hade varit i krig med varandra mellan 1919 och 1921. Linjen bestod av pansarvärn, kulsprutenästen, stridsvagnshinder, diverse bunkrar mm. Stalin-linjen slutfördes aldrig när byggandet stoppades i augusti 1939. Det var då som Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen ingicks där de båda delade upp Polen mellan sig. Strax efter undertecknandet invaderade Tyskland Polen och i mitten av september anföll Sovjetunionen Polen från öst. Därefter hade Stalin-linjen inte längre något syfte eftersom den nya gränsen flyttats långt västerut. Även om linjen låg djupt in i Sovjetunionen övergavs den aldrig helt. När Tyskland attackerade Sovjetunionen i juni 1941 utkämpades sporadiska strider längs linjen.

Nuvarande status: Delvis bevarad/raserad med museum (2007).

Läge: 54°03'28.91"N 27°17'46.28"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Större delen av Stalinlinjen är övergiven men det finns ett museum i en bevarad del av försvarslinjen ca 30 kilometer väster om Minsk. Museet är enligt dem själva den enda del av Stalinlinjen som är ett museum. Dock finns det bunkrar i varierande skick lite varstans längs den f.d. försvarslinjen. Museet präglas av en krigsromantisk hyllning till Sovjetunionen och Röda armén.

Litteraturtips: Hook, Adam & Short, Neil: The Stalin and Molotov Lines: Soviet Western Defences 1928-41 (Fortress) (2008).