Falkensee

Mellan januari och oktober 1943 upprättades ett stort satellitläger till Sachsenhausen i en förort väster om Berlin som heter Falkensee. När lägret stod klart i oktober bestod det av ett trettiotal baracker och det fanns mellan 1600 och 2500 fångar från alla delar av Europa. Fångarna hyrdes ut som slavarbetare till Deutschen Maschinen AG (DEMAG) som tillverkade krigsmaterial. Ca 850 fångar tvingades också arbeta vid Reichsbahnausbesserungswerk Grünewald. Förhållandena var likvärdiga med de som rådde i andra satellitläger och den bristfälliga födan, bristen på medicin, otillräckliga hygienfaciliteter, spridningen av sjukdomar, farligt arbete med otillräckliga verktyg och kunskaper om arbetets art samt Kapos och SS personalens godtyckliga agerande bidrog till en hög dödlighet. De som dog eller mördades fördes tillbaka till Sachsenhausen där de kremerades i krematoriet. Lägret befriades av den sovjetiska Röda armén den 26 april 1945.

Nuvarande status: Raserat med monument (2012).

Adress: Hamburger Strasse, 14612 Falkensee.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Lägret var mer eller mindre intakt efter kriget men de kvarvarande barackerna var förfallna och förstördes under femtiotalet. Många gånger var det så att när läger som Falkensse upprättades var det med tanke på krigssituationen brådskande att det så snabbt som möjligt blev klart. Därför var det inte märkligt att de läger som inte hade förstörts under kriget revs efter kriget då de helt enkelt förföll. Under exempelvis femtiotalet fanns inte det resonemang som finns idag om att byggnaderna hade ett historiskt värde och därför borde bevaras som ett historiskt minnesmärke, i synnerhet när det kom till de mindre kända lägren. Men efter murens fall skedde en förändring. Det forna lägerområdet och de kvarvarande ruinerna är numera en minnespark med ett flertal monument.

Litteraturtips:

Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).