Leszczyński Palast

I september 1943 blev Generalmajor Frans Kutschera utnämnd till SS- och polischef i Warszawa. Tidigare hade han haft en liknande tjänst i Vitryssland där hans huvudsakliga uppgift var att bekämpa partisaner. Detta innebar egentligen att alla civila som bedömdes som ett hot eller ett framtida hot mot den tyska ockupationsmakten godtyckligt kunde mördas. I Warszawa kom han omgående att ägna sig åt samma verksamhet och han blev omgående en måltavla för den polska motståndsrörelsen som utfärdade en dödsdom mot honom. Den 1 februari 1944 lämnade Kutschera sin bostad med bil för att bege sig den korta sträckan till sitt högkvarter. Högkvarteret var förlagt i Leszczyński Palast och låg bara ett kvarter bort från Kutscheras bostad. När Kutscheras bil närmade sig högkvarteret rusade tre attentatsmän fram och öppnade eld och dödade Kutschera. En kortare eldstrid utbröt där fyra attentatsmän och två tyskar dog. Tyskarnas svar på attentatet lät inte vänta på sig, redan nästa dag avrättades 300 polska civila medborgare. Kutschera fördes med tåg tillbaka till Berlin där han fick en statsbegravning.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2018).

Adress: 23 Aleje Ujazdowskie, 00-461 Warszawa.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Kutschera var på sätt och vis en coming man inom SS och det faktum att han skickades till Warszawa tyder på att Himmler hade förtroende för honom. Kutschera var inte den enda höga nazist som stod på den polska motståndsrörelsens dödslista. Ludvig Fischer, Warszawas guvernör mellan 1939 och 1944, utsattes för ett attentat 1944 men överlevde.

Litteraturtips:

Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).