Prinz Albrecht Strasse

På Prinz Albrecht Strasse hade Gestapo (Geheime staatspolizei) sitt högkvarter. En del utav Gestapos underavdelningar (referaten) var utlokaliserade på andra platser i Berlin. Gestapo gade grundats av Hermann Göring efter att denne fått posten som ministerpresident i Tysklands största delstat Preussen. Gestapo var Görings egen politiska polis och oberoende av inrikesministeriet. Görings förebild var den sovjetiska säkerhetspolisen GPU och inledningsvis hette Gestapo Geheime Polizeiamt och förkortades GPA. Men detta namn var alltför likt GPU och därför ändrades namnet till Gestapo. Under våren 1934 kände sig Göring hotad av SA:s allt större maktbegär. Göring allierade sig då med Himmler och hans SS som också vuxit sig starka. Göring utsåg i april 1934 Himmler till Ställföreträdande chef och inspektör av Preussens hemliga polis (Gestapo), men i realiteten var han dess chef.

 

Gestapo blev vid krigsutbrottet en avdelning inom Rikets centrala säkerhetsbyrå (Reichssicherheitshauptamt). Chefen för Gestapo var juristen Heinrich Müller som före 1933 arbetade inom delstaten Bayerns politiska polis där han bl.a. ledde juridiska mål mot nazister. Efter Hitlers makttillträde tjänstgjorde han inom SD där hans färdigheter och lojalitet innebar att han befordrades i snabb takt. Hans kunskaper om den sovjetiska säkerhetstjänstens metoder gjorde honom oumbärlig. Mellan 1939 och 1945 var han chef för Gestapo och gick under namnet Gestapo-Müller. Han var en av de mest fruktade personerna både i och utanför Tyskland. Som chef för Gestapo hade han ett stort ansvar för att bl.a. judar och politiska motståndare arresterades och skickades till koncentrationsläger. Han försvann i maj 1945 och har aldrig officiellt hittats eller identifierats och det kan mycket väl vara så att hans kropp aldrig återfunnits. Högkvartret bombades svårt i slutet av kriget.

Nuvarande status: Raserat med museum (2010).

Adress: Niederkirchnerstrasse 8, 10963 Berlin.

Att ta sig dit: Pendeltåg eller tunnelbana till stationen Potsdamer Platz.

Kommentar:

1956 sprängdes ruinerna pga. byggnadens mindre ärorika historia och marken stod länge orörd, men i början på åttiotalet började det städas upp. Själva utgrävningarna av platsen pågick i mer än tjugo år och har därför lite elakt kallats för Nazismens Pompeji. Man har bl.a. frilagt fångcellerna på källarplanet. Det återstår att se om de arkeologiska utgrävningarna är färdiga. Även museets utformning hade föregåtts av en minst lika lång och utdragen historia när det stod klart 2010. Gestapo har (med all rätt förvisso) blivit ett begrepp som är så starkt förknippat med nazismen att vi ofta pratar om det som om det vore en polisinstans överställt allt annat. Men detta är felaktigt, i verkligheten hade Gestapo många gånger en underordnad roll eller hade vare sig mer eller mindre makt än någon annan avdelning inom RSHA. RSHA var i sin tur en av flera avdelningar inom SS organisation. Eftervärlden har gett Gestapo mer makt och inflytande än vad det någonsin kunde önska när det begav sig.

Litteraturtips:

Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).