Brenner


I Tyrolen på gränsen mellan Österrike och Italien ligger denna lilla gränsstad på ca 1400 meters höjd. Staden har genom historien varit en viktig genomfartsstad eftersom det är en av få vägar som leder genom Alperna. Området blev även en viktig fråga i samband med att Tyskland ockuperade Österrike i mars 1938. Även Mussolini och Italien hade stora politiska intressen i området och därför var den tyska närvaron i det flerspråkiga området ytterst känsligt. Tyskland och Italien var ändå alltför vänligt sinnade mot varandra för att det skulle rendera i en konflikt men Hitler fick stå i skuld till Mussolini. De två diktatorerna mötte varandra vid tre tillfällen vid tågstationen i Brennerpasset. Den första gången var i mars 1940 då Hitler ville diskutera det kommande fälttåget mot Västeuropa med Mussolini. Hitler hoppades därigenom förbättra relationerna med sin bundsförvant.

Den andra gången var i oktober samma år strax innan Hitler skulle träffa Spaniens diktator Franco. Franco hade efter det tyska segerrika fälttåget i Västeuropa vissa territoriella krav. Hitler förstod att han inte kunde lova Franco något innan han hade pratat med Mussolini först. Den tredje och den sista gången de båda diktatorerna träffades i Brennerpasset var i början på juni 1941, men det är svårt att fastställa exakt vad mötet handlade om. Detta var bara några veckor innan Tyskland anföll Sovjetunionen. Hitler valde att hålla Mussolini på distans och därför diskuterades inte det kommande anfallet på Sovjetunionen. Historikern Ian Kershaw tror att det kan handla om en taktiskt politisk manöver från Hitlers sida för att rikta blickarna bort från Sovjetunionen. Efter kriget blev Brennerpasset även en viktig flyktväg för många nazister som flydde undan rättvisan.

Nuvarande status: Bevarad (2008).

Läge: 47°0'12 N, 11°30'27 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns ingenting som informerar om de tre möten mellan dessa två ledare däremot finns det en kommersialism kring dem båda. För ca fem euro (2008) går det att köpa en flaska vin med Hitler (eller Mussolini) på etiketten i stort sett vilken affär som helst i staden. Affärsinnehavarna har insett att Hitler säljer och har antagligen bara bytt ut originaletiketten mot en bild på Hitler. Förutom Hitler och Mussolini säljs det flaskor med flera andra nazistiska ledare på etiketten. Detta är något som är fullt lagligt i Italien och inget som anses anmärkningsvärt.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).