Budapest Citadell


Den 29 december 1944 var Budapest omringat av sovjetiska styrkor. I januari 1945 försökte tyska förband att undsätta de belägrade styrkorna i Budapest men tvingades retirera efter knappt två veckors strider. Förnödenheter till förbanden inne i staden flögs in via flygplan som landade på de långa avenyer som finns i stadens västra delar (Pest). När de sovjetiska styrkorna avancerade in i staden bjöd de tyska försvararna på hårdnackat motstånd och strider utkämpades, inte bara på gator och i hus, utan även i avloppssystemet. Den 20 januari försökte tyskarna sig på en andra offensiv för att återta staden men misslyckade pga. brist på förnödenheter och ett övermäktigt motstånd. De belägrade styrkorna begärde då tillstånd hos Hitler om att få bryta ut ur staden, men Hitler vägrade och beordrade att staden skulle försvaras till sista man.

Stadsdelen Buda som ligger på den östra sidan om floden Donau är betydligt mer kuperad än den västra sidan och därmed mer lättförsvarad. Tyskarna hade även sprängt alla broar över Donau för att försvåra den sovjetiska offensiven, men det sovjetiska motståndet var alltför starkt och snart hade ingenjörstrupperna upprättat temporära broar. På en höjd som heter Gellert låg ett citadell som försvarades furiöst av tyska Waffen-SS förband men nedkämpades bit för bit av den övermäktiga fienden. När förnödenheterna till de tyska trupperna mer eller mindre uteblivit gav den tyske befälhavaren Pfeffer-Wildenbruch order om en utbrytning trots Hitlers uttryckliga order om att staden skulle försvaras. Den 11 februari påbörjade knappt 30 000 man utbrytningen, men Sovjetunionen kände redan till utbrytningen och var förberedda. Ytterst få tyska och ungerska soldater nådde de tyska linjerna och de kvarvarande trupperna kapitulerade slutligen den 13 februari.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2010).

Adress: Citadella sétány, 1083 Budapest.

Att ta sig dit: Buss.

Kommentar:

Citadellet bär fortfarande tydliga spår efter striderna. Efter kriget upprättade Sovjetunionen ett frihetsmonument vid citadellet till minne av segern över Nazityskland. För ungrarna blev monumentet snarare en symbol för den sovjetiska ockupationen men till skillnad från andra sovjetiska och kommunistiska monument som togs bort efter kommunismens fall 1989 fick frihetsmonumentet vara kvar. Detta har inget med segern över Nazityskland att göra utan snarare att monumentet blivit en stark symbol för Budapest. Museet vid citadellet finns i en bunker som användes av tyskarna. Utställningen består till största delen av vaxdockor. Citadellet är för övrigt en stor turistattraktion.

Litteraturtips: Ungvary, Krisztian: Battle for Budapest: One Hundred Days in World War II (2004).