Kistarcsa


Knappt två mil nordöst om Budapest ligger Kistarcsa och där hade den ungerska regimen under trettiotalet upprättat ett interneringsläger för bl.a. kommunister. När tyskarna ockuperade Ungern i mars 1944 övertog tyskarna lägret och internerade judar från Budapest innan de deporterades vidare till bl.a. Auschwitz. Den första transporten till Auschwitz från lägret avgick den 29 april 1944 med ca 1800 judar. Sammanlagt avgick knappt tjugo transporter från lägret till Auschwitz innan transporterna upphörde i juli 1944.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2010).

Läge: 47°32'48.81" N 19°15'39.12" E

Att ta sig dit: Lokaltåg från Budapest.

Kommentar:

Flera av lägrets baracker renoverades efter kriget för andra syften medan andra står kvar och förfaller.

Litteraturtips: Levine, A Paul: Raoul Wallenberg i Budapest: människan, myten och förintelsen (2011).