Szoborpark


När Ungern befriat sig själva från kommunismen togs majoriteten av de kommunistiska statyerna ner och gömdes undan i stora lagerlokaler. 42 av de statyer som togs ner i Budapest finns sedan 1993 utställda i en utomhuspark som heter Szoborpark. Här finns statyer av Lenin, Marx, Engels och andra kommunistiska förkämpar att beskåda. Statyerna präglas av ett starkt kommunistiskt budskap om socialistisk förbrödring och att Sovjetunionen är allas vänner. 

Nuvarande status: Museum (2010).

Läge: 47°25'34.81" N 18°59'56.20" E

Att ta sig dit: Buss från centrala Budapest.

Kommentar:

Parken präglas av en kommersiell nostalgi där kommunismens självförhärligande står i centrum. Det finns en liten butik med allehanda kommunistiska souvenirer. Ingenstans i parken nämns det något om brott som begicks i kommunismens namn. 

Litteraturtips: Kort, Michael: The Soviet Colossus: History And Aftermath (2006).